שטר כתובה מעור

120

שטר כתובה מעור איכותי ומשובח
לאורך ימים ושנים

מזל-טוב!!!